Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt: "Tốt nhất là 3 bậc"

Chuyên gia đề xuất tính biểu giá bán lẻ điện phục vụ mục đích sinh hoạt còn 3 bậc thang. Ảnh C.Ngô
Chuyên gia đề xuất tính biểu giá bán lẻ điện phục vụ mục đích sinh hoạt còn 3 bậc thang. Ảnh C.Ngô
Chuyên gia đề xuất tính biểu giá bán lẻ điện phục vụ mục đích sinh hoạt còn 3 bậc thang. Ảnh C.Ngô
Lên top