kích thích kinh tế từ đầu tư công: tăng tốc giải ngân, chặn đà suy giảm

Biến thách thức thành cơ hội cho đầu tư công

Ngành GTVT tận dụng thời điểm “vàng” để duy tu bảo dưỡng đường cất hạ cánh của sân bay Nội Bài. Ảnh: Tô Thế
Ngành GTVT tận dụng thời điểm “vàng” để duy tu bảo dưỡng đường cất hạ cánh của sân bay Nội Bài. Ảnh: Tô Thế
Ngành GTVT tận dụng thời điểm “vàng” để duy tu bảo dưỡng đường cất hạ cánh của sân bay Nội Bài. Ảnh: Tô Thế
Lên top