Biến sông Tô Lịch đẹp như sông Thames: Sở Du lịch Hà Nội nói gì?

Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Sở Du Lịch Hà Nội (đứng) trả lời câu hỏi của PV báo Lao Động chiều 11.12. Ảnh: Thành Trung
Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Sở Du Lịch Hà Nội (đứng) trả lời câu hỏi của PV báo Lao Động chiều 11.12. Ảnh: Thành Trung
Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Sở Du Lịch Hà Nội (đứng) trả lời câu hỏi của PV báo Lao Động chiều 11.12. Ảnh: Thành Trung
Lên top