Biện pháp chống kẹt xe ở BOT Cai Lậy: Đếm tiền, năn nỉ và xả trạm

Trạm BOT Cai Lậy đã sẵn sàng cho thu phí trở lại vào tháng 3 tới.
Trạm BOT Cai Lậy đã sẵn sàng cho thu phí trở lại vào tháng 3 tới.
Trạm BOT Cai Lậy đã sẵn sàng cho thu phí trở lại vào tháng 3 tới.
Lên top