Biển Nam Trung bộ đối diện nạn cạn tài nguyên, ô nhiễm

Ngư dân Nam Trung Bộ đang gặp nhiều khó khăn khi nguồn lợi thuỷ sản ngày càng cạn kiệt. Ảnh: TT
Ngư dân Nam Trung Bộ đang gặp nhiều khó khăn khi nguồn lợi thuỷ sản ngày càng cạn kiệt. Ảnh: TT
Ngư dân Nam Trung Bộ đang gặp nhiều khó khăn khi nguồn lợi thuỷ sản ngày càng cạn kiệt. Ảnh: TT
Lên top