Biên lợi nhuận gộp của Dabaco đang chịu áp lực

Lãi ròng của Dabaco được dự báo giảm trong năm 2021-2022.
Ảnh: dabaco.vn
Lãi ròng của Dabaco được dự báo giảm trong năm 2021-2022. Ảnh: dabaco.vn
Lãi ròng của Dabaco được dự báo giảm trong năm 2021-2022. Ảnh: dabaco.vn
Lên top