Biến động trái chiều của giá vàng gây khó hiểu

Biến động trái chiều khiến giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới gần 4 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: H.N
Biến động trái chiều khiến giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới gần 4 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: H.N
Biến động trái chiều khiến giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới gần 4 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: H.N
Lên top