"Biến" chất thải nông nghiệp thành tiền theo mô hình kinh tế tuần hoàn

Phụ phẩm chăn nuôi và nhiều phụ phẩm nông nghiệp khác có thể quay vòng sản xuát theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Ảnh minh họa: Vũ Long
Phụ phẩm chăn nuôi và nhiều phụ phẩm nông nghiệp khác có thể quay vòng sản xuát theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Ảnh minh họa: Vũ Long
Phụ phẩm chăn nuôi và nhiều phụ phẩm nông nghiệp khác có thể quay vòng sản xuát theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top