BIDV xin ý kiến cổ đông để Chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật

BIDV mong muốn thay đổi quy định để Chủ tịch HĐQT trở thành người đại diện pháp luật.
BIDV mong muốn thay đổi quy định để Chủ tịch HĐQT trở thành người đại diện pháp luật.
BIDV mong muốn thay đổi quy định để Chủ tịch HĐQT trở thành người đại diện pháp luật.
Lên top