BIDV và VIMO ký kết hợp tác phát triển dịch vụ thanh toán toàn diện

BIDV đã chính thức ký kết hợp tác phát triển dịch vụ thanh toán toàn diện với CTCP Công nghệ VIMO. Ảnh: BIDV
BIDV đã chính thức ký kết hợp tác phát triển dịch vụ thanh toán toàn diện với CTCP Công nghệ VIMO. Ảnh: BIDV
BIDV đã chính thức ký kết hợp tác phát triển dịch vụ thanh toán toàn diện với CTCP Công nghệ VIMO. Ảnh: BIDV
Lên top