BIDV và Bệnh viện triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

Lễ ký kết Dịch vụ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt giữa BIDV và Bệnh viện nhân dân Gia Định. Ảnh BIDV
Lễ ký kết Dịch vụ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt giữa BIDV và Bệnh viện nhân dân Gia Định. Ảnh BIDV
Lễ ký kết Dịch vụ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt giữa BIDV và Bệnh viện nhân dân Gia Định. Ảnh BIDV
Lên top