BIDV triển khai thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ Công quốc gia

BIDV chính thức triển khai thanh toán trực tuyến các dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh BIDV
BIDV chính thức triển khai thanh toán trực tuyến các dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh BIDV
BIDV chính thức triển khai thanh toán trực tuyến các dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh BIDV
Lên top