BIDV triển khai “Đồng hành cùng ngành y, chung tay vượt đại dịch”

BIDV. triển khai chương trình "Đồng hành cùng ngành Y, chung tay vượt đại dịch". Ảnh BID
BIDV. triển khai chương trình "Đồng hành cùng ngành Y, chung tay vượt đại dịch". Ảnh BID
BIDV. triển khai chương trình "Đồng hành cùng ngành Y, chung tay vượt đại dịch". Ảnh BID
Lên top