BIDV trao 18.000 suất cơm tặng đồng bào khó khăn tại Hà Nội

Đại diện BIDV đã ủng hộ 18.000 suất cơm để cùng Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Hà Nội. Ảnh BIDV
Đại diện BIDV đã ủng hộ 18.000 suất cơm để cùng Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Hà Nội. Ảnh BIDV
Đại diện BIDV đã ủng hộ 18.000 suất cơm để cùng Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Hà Nội. Ảnh BIDV
Lên top