BIDV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ban Lãnh đạo BIDV chúc mừng các thành viên mới của HĐQT và Ban Kiểm soát BIDV. Ảnh BIDV
Ban Lãnh đạo BIDV chúc mừng các thành viên mới của HĐQT và Ban Kiểm soát BIDV. Ảnh BIDV
Ban Lãnh đạo BIDV chúc mừng các thành viên mới của HĐQT và Ban Kiểm soát BIDV. Ảnh BIDV
Lên top