BIDV tiếp tục ủng hộ TPHCM 25 tỉ đồng để phòng, chống dịch COVID-19

Đại diện BIDV ủng hộ TP. HCM 25 tỉ đồng để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh BIDV
Đại diện BIDV ủng hộ TP. HCM 25 tỉ đồng để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh BIDV
Đại diện BIDV ủng hộ TP. HCM 25 tỉ đồng để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh BIDV
Lên top