BIDV tiếp tục là “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam”

Đại diện BIDV nhận Giải thưởng ngân hàng SME tốt nhất năm 2020. Ảnh BID
Đại diện BIDV nhận Giải thưởng ngân hàng SME tốt nhất năm 2020. Ảnh BID
Đại diện BIDV nhận Giải thưởng ngân hàng SME tốt nhất năm 2020. Ảnh BID
Lên top