BIDV tiếp tục giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng COVID-19

BIDV giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: BIDV
BIDV giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: BIDV
BIDV giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: BIDV
Lên top