BIDV tiên phong ứng dụng CCCD gắn chip trong giao dịch ngân hàng

BIDV tiên phong ứng dụng CCCD gắn chip trong lĩnh vực ngân hàng. Ảnh: BIDV
BIDV tiên phong ứng dụng CCCD gắn chip trong lĩnh vực ngân hàng. Ảnh: BIDV
BIDV tiên phong ứng dụng CCCD gắn chip trong lĩnh vực ngân hàng. Ảnh: BIDV
Lên top