BIDV thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Các đại biểu tham dự lễ công bố chương trình “SME Digitrans”. Ảnh BIDV
Các đại biểu tham dự lễ công bố chương trình “SME Digitrans”. Ảnh BIDV
Các đại biểu tham dự lễ công bố chương trình “SME Digitrans”. Ảnh BIDV
Lên top