BIDV ra mắt SmartBanking thế hệ mới, khẳng định vị thế ngân hàng số dẫn đầu

BIDV là ngân hàng duy nhất đồng bộ trải nghiệm trên nhiều nền tảng. Ảnh BIDV
BIDV là ngân hàng duy nhất đồng bộ trải nghiệm trên nhiều nền tảng. Ảnh BIDV
BIDV là ngân hàng duy nhất đồng bộ trải nghiệm trên nhiều nền tảng. Ảnh BIDV
Lên top