BIDV nỗ lực đảm bảo kinh doanh ổn định, chung tay hỗ trợ miền Trung

Với tinh thần tương thân tương ái “Vì miền Trung thương yêu”, BIDV dành ngân sách 8 tỉ đồng để hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào nhằm chia sẻ một phần thiệt hại do thiên tai. Ảnh BIDV
Với tinh thần tương thân tương ái “Vì miền Trung thương yêu”, BIDV dành ngân sách 8 tỉ đồng để hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào nhằm chia sẻ một phần thiệt hại do thiên tai. Ảnh BIDV
Với tinh thần tương thân tương ái “Vì miền Trung thương yêu”, BIDV dành ngân sách 8 tỉ đồng để hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào nhằm chia sẻ một phần thiệt hại do thiên tai. Ảnh BIDV
Lên top