BIDV nhận giải Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam lần thứ 6

Đại diện BIDV nhận giải Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam lần thứ 6. Ảnh BIDV
Đại diện BIDV nhận giải Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam lần thứ 6. Ảnh BIDV
Đại diện BIDV nhận giải Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam lần thứ 6. Ảnh BIDV
Lên top