BIDV khuyến khích giao dịch online trong mùa dịch COVID-19

BIDV khuyến khích khách hàng tăng cường giao dịch trên kênh ngân hàng điện tử. Ảnh BIDV
BIDV khuyến khích khách hàng tăng cường giao dịch trên kênh ngân hàng điện tử. Ảnh BIDV
BIDV khuyến khích khách hàng tăng cường giao dịch trên kênh ngân hàng điện tử. Ảnh BIDV
Lên top