BIDV: Gửi tiền Online – Trúng liền bộ “Táo”

BIDV triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiền Online với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Ảnh BIDV
BIDV triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiền Online với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Ảnh BIDV
BIDV triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiền Online với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Ảnh BIDV
Lên top