BIDV được chấp nhận là ngân hàng tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc xin COVID-19

Ủng hộ tiền cho Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 sẽ được tiếp nhận tại tài khoản của Quỹ tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng BIDV. Ảnh BIDV
Ủng hộ tiền cho Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 sẽ được tiếp nhận tại tài khoản của Quỹ tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng BIDV. Ảnh BIDV
Ủng hộ tiền cho Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 sẽ được tiếp nhận tại tài khoản của Quỹ tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng BIDV. Ảnh BIDV
Lên top