BIDV đưa gói tài khoản miễn nhiều loại phí cho người mất việc vì COVID-19.

BIDV đưa gói tài khoản miễn nhiều loại phí cho người mất việc vì COVID-19. Ảnh: BIDV.
BIDV đưa gói tài khoản miễn nhiều loại phí cho người mất việc vì COVID-19. Ảnh: BIDV.
BIDV đưa gói tài khoản miễn nhiều loại phí cho người mất việc vì COVID-19. Ảnh: BIDV.
Lên top