BIDV đồng chủ trì Hội nghị thường niên Hiệp hội Liên ngân hàng CAIBA

Ông Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT BIDV phát biểu chào mừng hội nghị CAIBA và  Cơ chế Hợp tác Liên ngân hàng ASEAN+3. Ảnh BID
Ông Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT BIDV phát biểu chào mừng hội nghị CAIBA và Cơ chế Hợp tác Liên ngân hàng ASEAN+3. Ảnh BID
Ông Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT BIDV phát biểu chào mừng hội nghị CAIBA và Cơ chế Hợp tác Liên ngân hàng ASEAN+3. Ảnh BID
Lên top