BIDV đẩy mạnh hoạt động sáng tạo hướng đến khách hàng

Tại các workshop, tác giả sáng kiến và đại biểu tham dự đã có những trao đổi 
nhằm giúp các ý tưởng, sáng kiến trở nên hoàn thiện hơn.
Tại các workshop, tác giả sáng kiến và đại biểu tham dự đã có những trao đổi nhằm giúp các ý tưởng, sáng kiến trở nên hoàn thiện hơn.
Tại các workshop, tác giả sáng kiến và đại biểu tham dự đã có những trao đổi nhằm giúp các ý tưởng, sáng kiến trở nên hoàn thiện hơn.
Lên top