BIDV dành 8 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

BIDV dành 8 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh BIDV
BIDV dành 8 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh BIDV
BIDV dành 8 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh BIDV
Lên top