BIDV dành 1.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất cho vay các doanh nghiệp phía Nam

BIDV dành 1.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất cho vay các doanh nghiệp tại 19 tỉnh/thành phố phía nam. Ảnh BIDV
BIDV dành 1.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất cho vay các doanh nghiệp tại 19 tỉnh/thành phố phía nam. Ảnh BIDV
BIDV dành 1.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất cho vay các doanh nghiệp tại 19 tỉnh/thành phố phía nam. Ảnh BIDV
Lên top