BIDV công bố miễn giảm hàng loạt loại phí dịch vụ

BIDV miễn 100% phí chuyển tiền trực tuyến & phí chuyển tiền 24/7 qua ATM. Ảnh BID
BIDV miễn 100% phí chuyển tiền trực tuyến & phí chuyển tiền 24/7 qua ATM. Ảnh BID
BIDV miễn 100% phí chuyển tiền trực tuyến & phí chuyển tiền 24/7 qua ATM. Ảnh BID
Lên top