BIDV công bố cổ đông chiến lược nước ngoài KEB Hana Bank

Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, ông Phan Đức Tú cho biết “Đây là giao dịch mua bán - sáp nhập (M&A) với một nhà đầu tư chiến lược lớn nhất lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam. Ảnh BID
Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, ông Phan Đức Tú cho biết “Đây là giao dịch mua bán - sáp nhập (M&A) với một nhà đầu tư chiến lược lớn nhất lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam. Ảnh BID
Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, ông Phan Đức Tú cho biết “Đây là giao dịch mua bán - sáp nhập (M&A) với một nhà đầu tư chiến lược lớn nhất lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam. Ảnh BID
Lên top