BIDV – Thương hiệu Việt Nam mạnh nhất năm 2019

BIDV lọt top những thương hiệu có chỉ số cải thiện tốt nhất năm 2019 - Nguồn: Brand Finance
BIDV lọt top những thương hiệu có chỉ số cải thiện tốt nhất năm 2019 - Nguồn: Brand Finance
BIDV lọt top những thương hiệu có chỉ số cải thiện tốt nhất năm 2019 - Nguồn: Brand Finance
Lên top