BIC lần thứ 5 lọt Top 10 Cty bảo hiểm phi nhân thọ uy nhất Việt Nam

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã vinh dự lần thứ 5 liên tiếp được công nhận là 1 trong 10 công ty bảo hiểm phi nhân nhân thọ uy tín nhất Việt Nam.
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã vinh dự lần thứ 5 liên tiếp được công nhận là 1 trong 10 công ty bảo hiểm phi nhân nhân thọ uy tín nhất Việt Nam.
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã vinh dự lần thứ 5 liên tiếp được công nhận là 1 trong 10 công ty bảo hiểm phi nhân nhân thọ uy tín nhất Việt Nam.
Lên top