BIC chi trả 2,2 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng

Đại diện lãnh đạo BIC và Chi nhánh BIDV trao tiền bảo hiểm cho gia đình khách hàng. Ảnh: BIC
Đại diện lãnh đạo BIC và Chi nhánh BIDV trao tiền bảo hiểm cho gia đình khách hàng. Ảnh: BIC
Đại diện lãnh đạo BIC và Chi nhánh BIDV trao tiền bảo hiểm cho gia đình khách hàng. Ảnh: BIC
Lên top