BIC chi hơn 2 tỉ đồng tiền bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại Quảng Nam

Ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC và ông Nguyễn Bách Thọ, Giám đốc BIDV Quảng Nam, trao quyền lợi bảo hiểm cho đại diện gia đình khách hàng Đinh Văn Bạn
Ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC và ông Nguyễn Bách Thọ, Giám đốc BIDV Quảng Nam, trao quyền lợi bảo hiểm cho đại diện gia đình khách hàng Đinh Văn Bạn
Ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC và ông Nguyễn Bách Thọ, Giám đốc BIDV Quảng Nam, trao quyền lợi bảo hiểm cho đại diện gia đình khách hàng Đinh Văn Bạn
Lên top