Bị xâm phạm quyền lợi, 44% người tiêu dùng chọn “im lặng”