Bị xâm hại quyền lợi, người tiêu dùng im lặng cho qua