Bí thư TPHCM: "Nguồn lực đi ngang cửa mà chủ doanh nghiệp không chào nên họ đi luôn"

Bí thư TPHCM ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các nhà khoa học đóng góp ý tưởng cho sự phát triển kinh tế của TPHCM. Ảnh: G. Miêu
Bí thư TPHCM ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các nhà khoa học đóng góp ý tưởng cho sự phát triển kinh tế của TPHCM. Ảnh: G. Miêu
Bí thư TPHCM ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các nhà khoa học đóng góp ý tưởng cho sự phát triển kinh tế của TPHCM. Ảnh: G. Miêu