Bị siết thuế tại Indonesia, Netflix bao giờ nộp thuế tại Việt Nam?

Thị trường Việt Nam đầy tiềm năng đối với Netflix. Ảnh: Thế Lâm.
Thị trường Việt Nam đầy tiềm năng đối với Netflix. Ảnh: Thế Lâm.
Thị trường Việt Nam đầy tiềm năng đối với Netflix. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top