Bị phong toả vì liên quan F0, vì sao chợ truyền thống dễ trở thành "ổ dịch"

Lên top