Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bị nhiễm loại mọt nguy hiểm, quả me từ Indonesia bị tạm ngừng nhập khẩu vào Việt Nam