Bị lỗi treo Recovery, hàng loạt điện thoại Samsung trở thành “cục gạch”

Hàng loạt điện thoại Samsung bị lỗi treo Recovery. Ảnh: tinhte.vn.
Hàng loạt điện thoại Samsung bị lỗi treo Recovery. Ảnh: tinhte.vn.
Hàng loạt điện thoại Samsung bị lỗi treo Recovery. Ảnh: tinhte.vn.
Lên top