Tập đoàn Bitexco thoái sạch cổ phiếu của IDICO

Bitexco đăng ký bán sạch cổ phiếu IDC. Ảnh: IDC
Bitexco đăng ký bán sạch cổ phiếu IDC. Ảnh: IDC
Bitexco đăng ký bán sạch cổ phiếu IDC. Ảnh: IDC
Lên top