Bí đầu ra, kim ngạch xuất khẩu nhiều nhãn hàng da giày giảm tới 60-70%

Bộ Công Thương nhận định, xuất khẩu da giày gặp khó khăn trong những tháng cuối năm. Ảnh: BCT
Bộ Công Thương nhận định, xuất khẩu da giày gặp khó khăn trong những tháng cuối năm. Ảnh: BCT
Bộ Công Thương nhận định, xuất khẩu da giày gặp khó khăn trong những tháng cuối năm. Ảnh: BCT
Lên top