Bị cạnh tranh "không lành mạnh", Vinasun dự báo giảm 1.000 tỷ doanh thu năm 2018