Bị “bêu tên” vì nợ thuế, Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực làm ăn ra sao?

Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực nợ hơn chục tỉ tiền thuế.
Ảnh: N.C
Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực nợ hơn chục tỉ tiền thuế. Ảnh: N.C
Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực nợ hơn chục tỉ tiền thuế. Ảnh: N.C

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top