BHXH Việt Nam lên tiếng sau khi nguyên Tổng Giám đốc Lê Bạch Hồng bị bắt

Ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng, TGĐ BHXH Việt Nam
Ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng, TGĐ BHXH Việt Nam
Ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng, TGĐ BHXH Việt Nam
Lên top