Beton 6 muốn xóa 482 tỉ nợ phải thu khó đòi

Lên top